*}
Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Bị sư phó nhặt được tiểu hòa thượng năm tuổi, nên xuống núi tìm ba ba. Tiểu hòa thượng mềm mại ôm một con tiểu sói con, bước chân ngắn nhỏ nhi tiến lên liền ôm chính mình ba ba chân dài nãi thanh nãi khí hô “Ba ba!” Một tiếng ba ba, kêu đến năm vị đại lão đồng thời hổ khu chấn động! Mềm mại mới vừa tìm được ba ba thời điểm: Nhất hào ba ba lạnh nhạt “Tiểu hài tử gì đó phiền toái nhất.” Số 2 ba ba khinh thường “Chê cười, ta có nhiều như vậy thích ta fans, sẽ để ý này nhiều ra tới một cái tiểu đoàn tử.” Số 3 ba ba xách theo tiểu đoàn tử “Đồng học ngươi nhận sai người, trở về làm bài tập.” Số 4 ba ba trong miệng ngậm một cây yên nhướng mày “Ăn vạ?” Số 5 ba ba vẻ mặt tiểu mộng bức “Ta có nữ nhi sao?” Cùng mềm mại ở chung vài ngày sau, các ba ba đồng thời thật thơm…… “

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Chương mới nhất Chap 177 vào
174
Chap 177
173
Chap 176
172
Chap 175
171
Chap 174
170
Chap 173
169
Chap 172
168
Chap 171
167
Chap 170
166
Chap 169
165
Chap 168
164
Chap 167
163
Chap 166
162
Chap 165
161
Chap 164
160
Chap 163
159
Chap 162
158
Chap 161
157
Chap 160
156
Chap 159
155
Chap 158
154
Chap 157
153
Chap 156
152
Chap 155
151
Chap 154
150
Chap 153
149
Chap 152
148
Chap 151
147
Chap 150
146
Chap 149
145
Chap 148
144
Chap 147
143
Chap 146
142
Chap 145
141
Chap 144
140
Chap 143
139
Chap 142
138
Chap 141
137
Chap 140
136
Chap 139
135
Chap 138
134
Chap 137
133
Chap 136
132
Chap 135
131
Chap 134
130
Chap 133
129
Chap 132
128
Chap 131
127
Chap 130
126
Chap 129
125
Chap 128
124
Chap 127
123
Chap 126
122
Chap 125
121
Chap 124
120
Chap 123
119
Chap 122
118
Chap 121.1
117
Chap 120
116
Chap 119
115
Chap 118
114
Chap 117
113
Chap 116
112
Chap 115
111
Chap 114
110
Chap 113
109
Chap 112
108
Chap 111
107
Chap 110
106
Chap 109
105
Chap 108
104
Chap 107
103
Chap 106
102
Chap 105
101
Chap 104
100
Chap 103
99
Chap 102
98
Chap 101
97
Chap 100
96
Chap 99
95
Chap 98
94
Chap 97
93
Chap 96
92
Chap 95
91
Chap 94
90
Chap 93
89
Chap 92
88
Chap 91
87
Chap 90
86
Chap 89
85
Chap 88
84
Chap 87
83
Chap 86
82
Chap 85
81
Chap 84
80
Chap 83
79
Chap 82
78
Chap 81
77
Chap 80
76
Chap 79
75
Chap 78
74
Chap 77
73
Chap 76
72
Chap 75
71
Chap 74
70
Chap 73
69
Chap 72
68
Chap 71
67
Chap 70
66
Chap 69
65
Chap 68
64
Chap 67
63
Chap 66
62
Chap 65
61
Chap 64
60
Chap 63
59
Chap 62
58
Chap 61
57
Chap 60
56
Chap 59
55
Chap 58
54
Chap 57
53
Chap 56
52
Chap 55
51
Chap 54
50
Chap 53
49
Chap 52
48
Chap 51
47
Chap 50
46
Chap 49
45
Chap 48
44
Chap 47
43
Chap 46
42
Chap 45
41
Chap 44
40
Chap 43
39
Chap 42
38
Chap 41
37
Chap 40
36
Chap 39
35
Chap 38
34
Chap 37
33
Chap 36
32
Chap 34
31
Chap 33
30
Chap 32
29
Chap 31
28
Chap 30
27
Chap 29
26
Chap 28
25
Chap 25
24
Chap 24
23
Chap 23
22
Chap 22
21
Chap 21
20
Chap 20
19
Chap 19
18
Chap 18
17
Chap 17
16
Chap 16
15
Chap 15
14
Chap 14
13
Chap 13
12
Chap 12
11
Chap 11
10
Chap 10
9
Chap 9
8
Chap 8
7
Chap 7
6
Chap 6
5
Chap 5
4
Chap 4
3
Chap 3
2
Chap 2
1
Chap 1

Tất cả bàn luận!