*}
Được Các Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy 99 Phương Pháp Thành Thánh

Được Các Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy 99 Phương Pháp Thành Thánh

Được Các Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy 99 Phương Pháp Thành Thánh

Ta, Lục Trần, con trai độc nhất của quốc vương Lục Quốc. Từ khi sinh ra, đã sống những ngày tháng ngày đêm đàn hát, thiên tư quá cao, vạn cổ khó thấy. Trời ban cho năm vị sư phụ mỹ nữ ép ta tu luyện, ai cũng có thực lực siêu tuyệt. Chủ của một vùng, chủ của thánh địa, nữ đế thượng cổ, chí tôn đan giới, đế sư luyện khí, cộng thêm một tiểu sư muội, đi qua con đường tu luyện thành thần

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh Được Các Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy 99 Phương Pháp Thành Thánh

Chương mới nhất Chap 0 vào

Tất cả bàn luận!