*}
ĐẰNG NỮ

ĐẰNG NỮ

ĐẰNG NỮ

Kiều An Lạc bị nhóm nhạc sở hữu dị năng nữ KAK ngược đãi tới chết. Tình cờ thay, cô được tiến hành cải tạo thực vật, thay da đổi thịt, trở thành người sở hữu dị năng có thể điều khiển dây leo. Đối mặt với thảm cảnh tan cửa nát nhà, cô lập lời thề nhất định phải báo thù nhóm nhạc dị năng kia!

  • Rút gọn
  • Chi tiết
  • Chap mới trên

Truyện tranh ĐẰNG NỮ

Chương mới nhất Chap 92 vào
91
Chap 92
90
Chap 91
89
Chap 90
88
Chap 89
87
Chap 88
86
Chap 87
85
Chap 86
84
Chap 85
83
Chap 84
82
Chap 83
81
Chap 82
80
Chap 81
79
Chap 80
78
Chap 79
77
Chap 78
76
Chap 77
75
Chap 76
74
Chap 75
73
Chap 74
72
Chap 73
71
Chap 72
70
Chap 71
69
Chap 70
68
Chap 69
67
Chap 68
66
Chap 67
65
Chap 66
64
Chap 65
63
Chap 64
62
Chap 63
61
Chap 62
60
Chap 61
59
Chap 60
58
Chap 59
57
Chap 58
56
Chap 57
55
Chap 56
54
Chap 55
53
Chap 54
52
Chap 53
51
Chap 52
50
Chap 51
49
Chap 50
48
Chap 49
47
Chap 48
46
Chap 47
45
Chap 46
44
Chap 45
43
Chap 44
42
Chap 43
41
Chap 42
40
Chap 41
39
Chap 40
38
Chap 39
37
Chap 38
36
Chap 37
35
Chap 36
34
Chap 35
33
Chap 34
32
Chap 33
31
Chap 32
30
Chap 31
29
Chap 30
28
Chap 29
27
Chap 28
26
Chap 27
25
Chap 26
24
Chap 25
23
Chap 24
22
Chap 23
21
Chap 22
20
Chap 21
19
Chap 20
18
Chap 19
17
Chap 18
16
Chap 17
15
Chap 16
14
Chap 15
13
Chap 14
12
Chap 13
11
Chap 11
10
Chap 10
9
Chap 9
8
Chap 8
7
Chap 7
6
Chap 6
5
Chap 5
4
Chap 4
3
Chap 3
2
Chap 2
1
Chap 1

Tất cả bàn luận!