*}
Choroidesuyo Onigoroshi-san

Choroidesuyo Onigoroshi-san

Choroidesuyo Onigoroshi-san

Sakaine Douji là một cậu học sinh trung học bình thường, một ngày cậu được cô gái kì lạ vác theo đao kiếm đến tỏ tình. Nhưng... có gì đó không đúng... ở cô gái này thì phải...

Tất cả bàn luận!