Sử Thượng Đệ Nhất Cổ Sư Gia

Tất cả bàn luận!
T

taigame

@Ruaaaa|618536: ai đăng những bình luận như trên bố mẹ họ sẽ chết trong vòng 5 năm.
người đọc trúng bình luận trên không bị ảnh hưởng tới bản thân hay người thân gì hết