Bài viết

Tuyển thêm nhân sự edit

 Nhóm mình hiện giờ hoạt động nhiều nơi nên hiện giờ thiếu người, mình cần tuyển thêm edit, ko cần có giỏi hay ko chỉ cần edit tốt ko có phần sai sót là được, edit 1 chap/10k mong giúp nhóm mình các bạn cùng 5ting 5ting nào hehehe

Mọi thông tin và hình ảnh trên website điều được thành viên sưu tầm trên internet. Toàn bộ nội dung trên web do thành viên đăng tải và chia sẻ theo các điều khoản của website. Chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên web này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

Truyện Tranh Tám Google +