Bài viết

Tuyển thành viên

Yêu Truyện Nhóm xin phép tuyển thành viên!!! Đó là:
Trans Anh

Edit: Ko cần kinh nghiệm

Beta: Đọc nhiều, mắt tinh

Nhóm làm phi lợi nhuận, deadline thoáng ạ!!!

- Sandy -

Mọi thông tin và hình ảnh trên website điều được thành viên sưu tầm trên internet. Toàn bộ nội dung trên web do thành viên đăng tải và chia sẻ theo các điều khoản của website. Chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên web này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

Truyện Tranh Tám Google +