Bài viết

Tuyển Đồng Bọn!!!!

Tuyển đồng bọn cùng nhau phạm tội! Nhóm mới lập nên không có ae nào.

Cần 1 ae làm beta+1ae làm trans, edit để iêm, bợn beta và bạn trans không nhất thiết phải là lão làng bởi nhóm mới chỉ lập thui à. Nhóm còn dịch truyện đam ( truyện chữ ý ) tại wordpress chính.

YÊU CẦU:

Transloter phải thông thạo tiếng Anh và beta cần một chút tinh tế nhé.

Bạn nào chấp nhận đồng hành và bầu bạn vs mị thì mại zô, mị luôn chào đón.

Liện lạc vs iêm tại page facebook :https://www.facebook.com/lizagruop/

 

 

Mọi thông tin và hình ảnh trên website điều được thành viên sưu tầm trên internet. Toàn bộ nội dung trên web do thành viên đăng tải và chia sẻ theo các điều khoản của website. Chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên web này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

Truyện Tranh Tám Google +